صب کلاس فیزیولوژی داشتم. طبق معمول یه ربع دیر رسیدم!!! استاد این درسم یه استاد بداخلاقیه دومی نداره!
رفتم در کلاس باز کردم رفتم بشینم....
استاد: کجا؟! واسه چی اینقدر دیر اومدی؟!
مطمئن بودم بیرونم میکنه! یهو بهروز (یکی از پسرا کلاس) اومد خوش مزه بازی در بیاره!!! گفت استاد اگه اینو(منو!) را بدید تو کلاس من میرم بیرون -___-
استاد: خب برو بیرون...... پاشو گم شو بیرون..... من خودم شعور دارم میدونم کیو بیرون کنم به کی بگم بیاد تو.. خانم، تو هم دفعه آخریه دیر میای رات میدم
من ^____^ چشم استاد ببخشید.... بهروز گم شو بیرون :-D
کل کلاس :D
استاد -____-

منبع : ☆ طنزفا ☆ |کش رفتم خاطره رو!!!!!!!
برچسب ها : استاد ,بیرون ,کلاس